Examen primire


EXAMEN DE ADMITERE
2013 

- Luni, 16 septembrie 2013 - proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar
 
- Miercuri, 25 septembrie 2013 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii
 
- Joi, 26 septembrie 2013 - proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii
 
- Vineri, 27 septembrie 2013 - proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.
 

 
         * IMPORTANT :         prin Decizia nr.61/26.08.2013 a Consiliului Baroului Suceava, au fost validate toate cererile de inscriere la examenul de admitere in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2013
        
           HOTĂRÂREA Nr. 713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2013 - detalii
        
           HOTĂRÂREA NR. 693 /2013 a Consiliului U.N.B.R.  
pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - detalii
           
 
         Acte necesare înscrierii la examen :
- certificatul de naştere, în copie legalizată
- actul de identitate, în copie;
- diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă 5este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie
- două fotografii tip legitimaţie ( buletin )
     * din considerente de siguranta privind inscrierea candidatilor, actele se vor depune in 2 exemplare, cele originale fiind comunicate centrului de examen, iar copiile ramanand la sediul Baroului
      *  inscrierile se fac in perioada 1 - 21 august a.c. la secretariatul Baroului
      
        HOTĂRÂREA Nr. 357 din 3 martie 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat - detalii

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 privind  R E G U L A M E N T U L– CADRU pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - detalii
Decizia nr.268/22 septembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv - detalii
Hotărârea nr. 843/2010 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie - Sesiunea Noiembrie 2010 - detalii
CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar
CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN pentru persoanele ce au promovat definitivatul în alte profesii juridice
TEMATICA DE EXAMEN ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ambele categorii de candidaţi


*****
***


Documente

28.08.2013 valid
14.09.2010 Hot843/2010ConsUNBR
14.09.2010 Deczia268/2007
25.07.2011 Hot58
29.11.2010 solutionare.contestatii
02.12.2010 rezultate.finale.examen
28.08.2013 validare
08.08.2012 hot.357
17.09.2012 examen2012
14.05.2013 examen