Examen primire


 
 
 
EXAMEN DE ADMITERE
15 septembrie 2014 

.

Validare inscriere la examen - sesiunea 15.09.2014 - detalii
 
DECIZIA Nr. 128/2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. - detalii
 
HOTĂRÂREA Nr. 962/24.05.2014  privind organizarea examenului de primire în profesie,  sesiunea septembrie 2014 - detalii
  
         
 
Acte necesare înscrierii la examen :
 
- certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate
- actul de identitate, în copie;
- diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie
- două fotografii tip legitimaţie ( buletin )
.
     * din considerente de siguranta privind inscrierea candidatilor, actele se vor depune in 2 exemplare, primul fiind comunicat centrului de examen, iar cel de-al doilea ramanand la sediul Baroului
 
      *  inscrierile se fac in perioada 1 - 18 august 2014  la secretariatul Baroului
 
      *  Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.
 

                                                                                                   * * * * * * *

         HOTĂRÂREA Nr. 357 din 3 martie 2012 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat - detalii

Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 privind  R E G U L A M E N T U L– CADRU pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - detalii
Decizia nr.268/22 septembrie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv - detalii
Hotărârea nr. 843/2010 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie - Sesiunea Noiembrie 2010 - detalii
CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar
CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN pentru persoanele ce au promovat definitivatul în alte profesii juridice
TEMATICA DE EXAMEN ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ambele categorii de candidaţi
 
 
                                                                                                 * * * * * * *

Documente

28.08.2013 valid
14.09.2010 Hot843/2010ConsUNBR
14.09.2010 Deczia268/2007
25.07.2011 Hot58
29.11.2010 solutionare.contestatii
02.12.2010 rezultate.finale.examen
28.08.2013 validare
08.08.2012 hot.357
17.09.2012 examen2012
14.05.2013 examen
14.07.2014 hot.exam
14.07.2014 com.perm.
16.07.2014 cerere.exam.
20.08.2014 examen2014